۱-تماس با فروشگاه و سفارش محصول

۲-کارت به کارت به حساب فروشگاه

۳-پیگیری سفارش